Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online

Tạo Quạ Tinh
– Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).

– Chọn chức năng “Tái tạo linh hồn”.

– Nguyên liệu:

+ 1 Linh hồn quạ tinh (có thể rơi ra từ quái vật có cấp độ 96 trở lên)
+ 1 Ngọc Sáng Tạo
+ 2 Ngọc Tâm Linh
+ 2 Ngọc Ước Nguyện
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên
– Tỉ lệ thành công: 60%.

– Nếu thành công sẽ nhận được Quạ Tinh.

– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.

Phục hồi máu Quạ Tinh
– Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).

– Chọn chức năng “Phục hồi mạng sống”.

– Chọn loại thú muốn hồi máu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *